Invoerbelasting op goederen, aangiften, berekeningen voor belastingen en heffingen - wij kunnen u helpen met de routines voor de inklaring van uw invoer.

Invoerrechten voor geïmporteerde goederen

Als u goederen importeert naar Nederland (vanuit Noorwegen of vanuit een ander land buiten de EU) bent u verplicht deze goederen aan te geven bij de douane.

Op basis van de informatie die u in de aangifte opgeeft, wordt de hoogte van de rechten en de belasting bepaald.

 

De douane controleert de aangifte. Als de douane de aangifte heeft afgehandeld en u hebt de invoerrechten en belasting betaald, worden de goederen vrijgegeven.

Nuttige informatie over importeren naar Nederland vindt u hier.

 

Er zijn drie soorten invoerrechten:

  • invoerrechten volgens de goederencode
    • ​​​invoerrechten volgens volgende goederencodetabel
  • ​tijdelijke invoer
    • goederen die tijdelijk ingevoerd zijn voor latere export
  • herinvoer
    • goederen die opnieuw geïmporteerd worden, bijvoorbeeld na reparatie

 

Accijnsgoederen

Voor de invoer van goederen zoals alcohol, tabak en medicijnen gelden speciale regels. Meer daarover leest u hier:  Belastingdienst