Strenge regelgeving omtrent het vervoer en de behandeling van gevaarlijke stoffen

Vervoerde goederen die een gevaar kunnen vormen voor mens, materiaal, en milieu zijn geclassificeerd als „ gevaarlijke goederen / ADR “.
 
Om de risico‘s te minimaliseren is er strikte regelgeving waar het gaat om het behandelen en vervoeren van gevaarlijke goederen.
Het transport van gevaarlijke goederen is door nationale en internationale veiligheidseisen gereguleerd.
 

 

Labels voor gevaarlijke stoffen


Gevaarlijke stoffen moeten correct worden gelabeld, ongeacht het soort vervoer:
  • UN Nummer
  • Gevarenbord, met daarop de ADR Klasse van de goederen
  • Een document, waarop alle informatie staat beschreven van de bewuste gevaarlijke goederen, moet deze goederen altijd vergezellen
De afzender van de goederen is verantwoordelijk voor de juiste informatie op dit document
 

Uitzonderingen en aanpassingen


Er zijn vele uitzonderingen en aanpassingen binnen de gevarengoed regulering, dit vanwege variatie in type en volume van de gevaarlijke goederen.
Een aanpassing bij gelimiteerde goederen „als er kleine hoeveelheden worden vervoerd“ worden deze hoeveelheden vervolgens gezien als normale goederen.