Hoe ColliCare uw persoonsgegevens behandelt

Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer

Deze privacyverklaring gaat over hoe de ColliCare Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De privacyverklaring omvat de gehele ColliCare Group, die de bedrijven/afdelingen omvat in alle landen waarin wij opereren.

Wanneer ColliCare op de webpagina‘s doorlinkt naar externe bedrijven/diensten, eindigt onze privacyverantwoordelijkheid wanneer u naar de externe website gaat. We delen geen persoonsgegevens en we hebben ook geen toegang tot en verwerken geen persoonsgegevens die op externe websites worden opgegeven, tenzij anders aangegeven in deze verklaring. 

 

Laatst gewijzigd: 2020-09-29 14:00

 
1. Verwerkingsverantwoordelijkheid

ColliCare Group is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

ColliCare Group is een logistiek bedrijf dat actief is als ontwikkelaar en leverancier van logistieke diensten binnen zeevracht, wegtransport, externe logistiek, luchtvracht, distributie en opslag.

ColliCare Group heeft een hoofdvestiging in Noorwegen, een aantal dochterondernemingen in Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland, Litouwen, Turkije, Italië, Finland, China en India, en een agentennetwerk dat zich uitstrekt over een groot deel van de wereld.

ColliCare Group verleent voornamelijk diensten aan zakelijke klanten, maar ook aan particulieren als het gaat om e-commerce.

Hieronder wordt "ColliCare" gebruikt als algemene term voor alle bedrijven in de groep.

2. Doel van verwerking

Persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de taken en diensten waartoe ColliCare zich heeft verplicht in het kader van de klantrelatie, en de taken die ColliCare verplicht moet uitvoeren volgens de wet, openbare regelgeving en/of speciale afspraken met de klant.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten te verlenen – wij hebben uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zodat u zich kunt aanmelden op onze website en om ons in staat te stellen uw prijsaanvraag of bestelling van goederenvervoer te registreren.
  • Om onze diensten aan te passen en om u te voorzien van aanbevelingen en relevante marketing – wij hebben uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor het verzenden van nieuwsbrieven en ander fysiek materiaal via onze website en andere kanalen.
  • Om u te beoordelen als sollicitant – wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen beoordelen als sollicitant voor vacatures als u uw cv hebt geregistreerd.
  • Om statistieken te verzamelen, gegevens te aggregeren en onze website en diensten te beheren – gegevens worden verzameld en gesorteerd om ColliCare meer informatie te geven over de gebruikers, onder andere om te zien hoe de gebruikers op onze website terechtkomen en om algemene gebruikspatronen te volgen voor de gebruikers van onze website. Op die manier kunnen we de website verbeteren en onze bezoekers een betere gebruikerservaring bieden.
3. Wat is de rechtsgrondslag?

De rechtsgrondslag is de bevoegdheid van het bedrijf om de persoonsgegevens te verwerken.

Alle verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een klantrelatie en/of de toestemming van de klant/betrokkene. 

Omdat de persoonsgegevens niet verder worden verspreid en de verzamelde persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de activiteiten van ColliCare, is er geen toestemming nodig voor gegevensverwerking door derden.

4. Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken zowel persoonlijk identificeerbare gegevens als niet-persoonsgebonden gegevens over u. Persoonlijk identificeerbare gegevens zijn gegevens die u identificeren als een individu. Niet-persoonsgebonden gegevens zijn informatie en andere gegevens die uw persoonlijke identiteit niet onthullen.
 

Persoonlijk identificeerbare gegevens

ColliCare verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: 

  • Bij een abonnement op nieuwsbrieven ontvangt u e-mail van ColliCare over actueel nieuws. U moet uw voornaam, achternaam en e-mailadres registreren zodat wij de e-mail naar de juiste abonnee sturen.
  • Als u contact opneemt via de webpagina‘s van ColliCare, bijvoorbeeld door ons e-mail te sturen of u dient een formulier in, kunnen de relevante gegevens worden opgeslagen, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer en burgerservicenummer (alleen voor douanedoeleinden). Dit om het contact op een goede manier te kunnen opvolgen.
  • Als u de webpagina‘s van ColliCare bezoekt, wordt uw IP-adres geregistreerd. Dit is niet rechtstreeks gekoppeld aan u als gebruiker; u wordt alleen geregistreerd als „een bezoeker“. Dit is omdat ColliCare op al zijn webpagina‘s IP-anonimisering heeft geactiveerd. Wij gebruiken deze gegevens voor het beheren en onderhouden van onze pagina's. Voorbeelden van de antwoorden die wij uit de statistieken verkrijgen zijn hoeveel mensen de verschillende pagina‘s bezoeken, hoe lang het bezoek duurt, zoekwoorden, van welke website bezoekers afkomstig zijn en welke webbrowser wordt gebruikt. Dit stelt ons in staat om steeds betere en meer gebruiksvriendelijke webpagina‘s te bieden. Zie hieronder voor meer informatie over webanalyse en cookies.

 

Niet-persoonsgebonden gegevens (webanalyse en cookies)

ColliCare verzamelt en verwerkt ook niet-geïdentificeerde gegevens/niet-persoonsgebonden gegevens over de bezoekers van de webpagina‘s van ColliCare. Wij gebruiken gebruikelijke internettechnologieën, waaronder Google Analytics, voor het verzamelen van informatie over onze gebruikers zodat we altijd de best mogelijke functionaliteit kunnen bieden en het informatieaanbod van onze webpagina‘s verder kunnen verfijnen. Deze informatie wordt opgehaald uit de webbrowser van uw computer en kan het besturingssysteem, de webbrowsersoftware (bijvoorbeeld „Microsoft Internet Explorer“), de schermresolutie en de website van de verzender omvatten. 


"Cookies" zijn kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser namens de website worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Hierdoor kan de website uw acties of voorkeuren in de loop van de tijd onthouden. De webpagina‘s van ColliCare gebruiken cookies om statistieken en informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze webpagina‘s gebruiken. Wij verzamelen informatie en maken rapporten die ons helpen een betere ervaring te bieden. De tools gebruiken alleen directe cookies voor het verzamelen van gegevens. Deze cookies, en de verzamelde gegevens, zijn anoniem en kunnen niet worden gebruikt om u als persoon te identificeren.

 

5. Waar worden de gegevens verzameld?
De informatie/persoonsgegevens worden verzameld uit formulieren die zijn geïntegreerd op onze webpagina‘s.
 
 
6. Is het verstrekken van gegevens vrijwillig?

Ja, het abonneren op nieuwsbrieven, solliciteren op vacatures of anderszins contact opnemen met ColliCare is vrijwillig, evenals het op die manier verstrekken van gegevens. Als u uw gegevens wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen of rechtstreeks bellen met het bedrijf, zie punt 11 hieronder. De klant kan zich ook wenden tot het adres van het bedrijf of gewone post naar het bedrijf sturen. In het contactformulier wordt de klant gevraagd om alle velden in te vullen, dit ook om spam en ander niet-serieus contact te voorkomen.

7. Worden de gegevens aan derden verstrekt?

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke basis voor dergelijke openbaarmaking bestaat. Voorbeelden van een dergelijke basis zijn doorgaans een overeenkomst met u of een wettelijke basis die ons verplicht de gegevens openbaar te maken. ColliCare heeft verschillende partners en onderaannemers. Als de klant ervoor kiest om een dienst te kopen die door een derde partij wordt verstrekt, wordt de klant hierover geïnformeerd voordat er gegevens worden verstrekt.

Wij gebruiken onderaannemers en/of dochterondernemingen om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan of anderszins te verwerken. Wij gebruiken onderaannemers en/of dochterondernemingen in verband met het uitvoeren van transportopdrachten, het leveren van IT-diensten, ontwikkeling, exploitatie en onderhoud van onze website en de verwerking van cookies. In dergelijke gevallen hebben wij overeenkomsten gesloten om de gegevensbeveiliging in alle stadia van de verwerking te waarborgen.

Als de onderaannemer en/of dochteronderneming persoonsgegevens verwerkt buiten de EU/EER-zone, gebeurt dit op basis van EU-standaardcontractvoorwaarden voor overdracht aan derde landen.

8. Hoe worden de gegevens gearchiveerd en verwijderd?

De door ColliCare beheerde privacygegevens worden intern bewaard en beschermd in onze systemen, zoals SuperOffice voor CRM-informatie/nieuwsbrieven en Destinet/CMS voor andere formulieren/inzendingen, waaronder de registratie van cv‘s. De persoonlijke informatie op het ingediende formulier zal voor 60 dagen op onze website worden bewaard voordat het gedelete wordt. 

Op verzoek van de klant wissen wij de gewenste gegevens handmatig. Overigens bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dit betekent bijvoorbeeld dat persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, worden gewist als u uw toestemming intrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken om te voldoen aan een overeenkomst met u, worden gewist als de overeenkomst is uitgevoerd en er is voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie.

Privacygegevens uit besturingssystemen vallen onder de klantrelatie en worden dienovereenkomstig verwerkt.

9. Welke rechten heeft de betrokkene en welke nationale wetgeving is van toepassing?

U hebt te allen tijde het recht om elke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Op elk moment hebt u ook het recht uw persoonsgegevens in te zien, of om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen.

ColliCare opereert in overeenstemming met de geldende wetgeving in de landen waarin wij vertegenwoordigd zijn en/of waarmee wij handelen. ColliCare verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten van de afzonderlijke landen en in overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Hieronder vindt u lokale versies van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

10. Hoe worden de gegevens beveiligd?

ColliCare slaat zijn klantgegevens op op een eigen server met wachtwoord. Er is geen fysiek archief en ook geen klantarchief lokaal opgeslagen op een computer.

ColliCare heeft verschillende dochterondernemingen die allemaal toegang hebben tot een gezamenlijk klantenregister, met als doel het leveren van het best mogelijke dienstenaanbod van logistieke oplossingen voor klanten, ongeacht dochterondernemingen en landgrenzen.

11. Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring of over hoe wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [email protected], telefoon +47 69 20 95 00 of door een brief te sturen of een bezoek te brengen aan ColliCare Logistics AS, Deliveien 10, 1540 Vestby, Noorwegen.

12. Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens niet overeenkomt met wat we hier hebben beschreven of dat wij anderszins de privacywetten schenden, dan willen wij graag dat u contact met ons opneemt.

U ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Informatie over hoe u contact opneemt met de gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

13. Wijzigingen in de verklaring

ColliCare behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Alle veranderingen gelden vanaf het moment van publicatie. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als reeds verzamelde persoonsgegevens
 
Boven aan de pagina onder „laatst bijgewerkt“ kunt u de wijzigingen bijhouden.

 
Klantenservice +31 (0)88 - 2009900