Het CMR-verdag (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) uit 1956 regelt diverse juridische kwesties omtrent het internationale goederenvervoer over de weg. Op basis van dit verdrag is een gestandaardiseerde CMR-vrachtbrief ontwikkeld die sinds 1958 wordt gebruikt voor het vervoer over de weg. Het document wordt internationaal erkend, ook in alle Europese landen en in sommige Aziatische en Noord-Afrikaanse landen. In alle deelnemende landen is het document verplicht en juridisch bindend voor vrachtzendingen over de weg.

De CMR-vrachtbrief wordt normaliter in drie- of viervoud opgemaakt, en bevat een exemplaar voor de volgende belanghebbenden:

  • voor de afzender, gedrukt in het rood en gemerkt met een 1;
  • voor de ontvanger, gedrukt in het blauw en gemerkt met een 2;
  • voor de vervoerder, gedrukt in het groen en gemerkt met een 3;
  • voor de tweede vervoerder (indien aanwezig), in het zwart afgedrukt en gemerkt met een 4;
The letterhead of the four versions of the CMR waybill.

 

Het document bestaat uit 24 velden, en is opgesteld in meerdere talen, waaronder vaak het Engels. De verschillende velden op het document bevatten belangrijke informatie over de zending, zoals de gegevens van de verzender, de ontvanger en de vervoerder, maar ook informatie over de goederen zoals wat het is, wat de afmetingen zijn en hoeveel het weegt. 

In de meeste gevallen stelt de afzender of vervoerder de CMR-vrachtbrief op wanneer hij een bestelling ontvangt. Tijdens het vervoer van goederen over de weg moet de CMR-vrachtbrief in het voertuig aanwezig zijn voor het geval er een controle door de politie of de douane plaatsvindt. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een CMR-vrachtbrief:

An example of a filled-in CMR waybill.