Er zijn veel woorden, uitdrukkingen en afkortingen in de logistieke branche. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste woorden en zinnen.

Filter op categorie
Afkorting Volledige betekenis Beschrijving
3PL Third Party Logistics Een bedrijf maakt gebruik van een derde partij om de distributie, opslag en andere diensten uit te besteden
4PL Fourth Party Logistics Een bedrijf besteedt de logistieke organisatie en management uit. 4PL aanbieders managen vaak de gehele supply chain namens de producent of dienst verlene
ADR Dangerous Goods by Road (ADR) Stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken
AGS Golf van Aden toeslag Toeslag voor risico van piraterij in deze regio
AGV Geautomatischeerd geleid voertuig Een geautomatiseerde robot / voertuig voor materiaalbehandeling zoals karren, pallets of trays die zijn geprogrammeerd om zonder bestuurder tussen verschillende productie- en magazijnstations te bewegen. Deze systemen worden gebruikt om de efficiëntie te verhogen, schade aan goederen te verminderen en overhead te verminderen door het aantal werknemers te beperken dat nodig is om de taak te voltooien
AS-RS Paternosters Geautomatiseerde opslag systemen – bestaat uit een verscheidenheid aan computergestuurde systemen voor het automatisch plaatsen en ophalen van ladingen van gedefinieerde opslaglocaties
ATA Daadwerkelijke aankomstdatum Daadwerkelijke aankomstdatum (Actual time of Arrival)
ATA-Carnet An international customs and temporary export-import document ATA-carnet vereenvoudigt de inklaring en vervangt alle export-, import- en transitdocumenten.
ATD Daadwerkelijke vertrekdatum Daadwerkelijke vertrekdatum (actual time of departure)
AWB Air WayBill Vracht document voor luchtvracht (Air Waybill)
B-L Bill of Lading Transport overeenkomst / waardepapier
B2B Business to Business Er wordt uitsluitend zaken gedaan met bedrijven
B2C Business to Consumer Er wordt uitsluitend zaken gedaan met particulieren
BAF Bunker Adjustement Factor Berekening van verschil in waarde door schommelingen in brandstofprijzen
Barcode Barcode Streepjescode
Break-bulk zijn goederen die individueel moeten worden verladen en zijn niet losgestort zoals graan, vloeibaar zoals olie, of verladen in containers Schepen die deze lading vervoeren heten vrachtschepen
Bulk Handelswaar dat onverpakt wordt getransporteerd in grote hoeveelheden Het verwijst naar materiaal in vloeibare of korrelige, deeltjesvormige vorm, als een massa van relatief kleine vaste stoffen, zoals aardolie / ruwe olie, graan, steenkool of grind.
CAF Currency Adjustment Factor Toeslag op de zeevracht die rederijen toepassen als een correctie sleutel ten opzichte van de verschillende valuta. De toeslag wordt meestal over het basis zeevracht tarief belast ten einde de wisselkoersrisico’s te compenseren
Cbm Cubieke meter Kubieke meter
Certificate of Origin Certificate of Origin Certificate die de oorsprong van goederen aangeeft
CFR Cost and Freight Kosten en risico voor rekening van de koper vanaf aankomst in de loshaven
Chargeable weight Freight measurement De afmeting van de goederen
Chassis Chassis/Semi hanger Chassis
CIF Cost, Insurance and Freight Kosten, verzekering en risico voor rekening van de koper vanaf aankomst in de loshaven
CIP Carrige and Insurance Paid to Vrachtvrij inclusief verzekering
CMR International shipping letter Internationaal en wettelijk bindend vrachtdocument voor wegtransport
COD Cash on Delivery Betaling contant, ook wel afhalen bij aflevering genoemd, hierbij is geen factuur mogelijk.
COD Change of Destination Wijziging in het afgesproken afleveradres
Consignee Onvanger Ontvanger van de goeder
Consignor Sender/shipper De afzender/verzender van de goederen is waar de goederen vandaan worden verzonden/verzonden
Control Tower Control Tower Een group met experts die feilloos uw supplychain en de product flow van uw bedrijf aansturen en verder ontwikkelen
Conversion key Conversion key Omrekenformule
CPT Carrige Paid To Vrachtvrij tot
Cross docking Overslag is een handeling waardoor inkomende goederen worden overgeladen in een andere transporteenheid waarbij er geen of bijna geen opslag ontstaat
DAP Delivered at Place Franco tot overeengekomen plaats
DAT Delivered at Terminal Franco terminal bestemming
DDP Delivered Duty Paid Franco inclusief rechten, overeengekomen plaats van bestemming
Deep sea Deep sea Zeetransport waarbij oceanen worden bevaren buiten Europa
Demurrage Demurrage De vergoeding die rederijen aan hun cliënten berekenen voor het gebruik van hun containers buiten de vrije periode nadat deze de terminal hebben verlaten
Detention Detention Kadehuur die wordt berekend ná verloop van afgesproken termijn
DGR Wetgeving gevaarlijke goederen Wetgeving gevaarlijke goederen - luchtvracht
Dry bulk cargo Droge bulk lading Losgestorte droge lading in bulk
EAN European Article Numbering Ieder artikel/product heeft een identiek Europees vastgestelde code
EDI Electronic Data Interchange Electronic Data Interchange
ERP Enterprise resource planning Is een geintegreerd management systeem waarbij de bedrijfsprocessen worden aangestuurd via software en technologie
ETA Verwachte aankomstdatum Verwachte aankomstdatum
ETD Verwachte vertrekdatum Verwachte vertrekdatum
EUR-1 certificate EUR-1 certificate Certificaat inzake het goederenverkeer in het handelsverkeer tussen de EU en de met de EU geassocieerde landen
EXW Ex Works Een internationale term die wordt gebruikt wanneer de verkoper een product ter beschikking stelt op een bepaalde locatie en de koper het transport en aanverwante kosten dekt
FAS Free Alongside Ship Kosten en risico voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen in de kraan hangen bij belading van het zeeschip
FCA Free Carrier Kosten en risico voor rekening van de koper vanaf geladen in trailer/container
FCL Full Container Load Container volledig vol beladen met één vracht
Feeder Feeder Relatief kleiner schip welke verscheping verzorgt naar de kleinere havens. Port to port
FEU -/FFU Veertig voet container Een container met de afmeting van 40 voet wat gelijk staat aan
FOB Free On Board Kosten en risico voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen aan boord staan
FSC Diesel toeslag Extra kosten voor transport
FTL Full Truck Load Een volgeladen vrachtwagen met goederen, wordt ook wel een ‘complete lading’ of ‘volledige lading’ genoemd. Doorgaans is een volle vrachtwagen 13,6 laadmeter, wat gelijk staat aan 33 EURO pallets (120x80cm) of 26 industiele pallets (100x120cm).
GSP Certificate General System of Preference Certificate GSP Certificaat
HAWB House Air WayBill House Air Waybill
HAZMAT Gevaarlijke goederen Gevaarlijke goederen
HBL House Bill of Lading Vracht document
IATA International Air Transport Association Handelsvereniging van luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld
IOD Information on delivery Informatie over de bezorging
LCL Less than Container Load Minder dan containerlading. 1 TEU staat gelijk aan een container van 20 voet
Lm Laadmeter Strekkende meter in een laadunit (trailer, container, etc)
Lo-Lo Lift on/Lift off Laden aan boord van een schip dmv kraan
MAWB Master Air WayBill Master Air Waybill
MBL Master Bill of Lading Rederij b/l
Missing-IOD Missing IOD Ontbrekende informatie over de levering van de goederen.
Notify party Bij aankomst contacterende partij Bij aankomst de partij die moet worden gecontacteerd in verband met de aankomst van de goederen
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Een forwarder die géén eigen schepen heeft maar wel als reder opereert
PDA Scanner Een handscanner voor het lezen van de barcode op de etiketten
POD (road freight) Proof of Delivery Handtekeningbevestiging van de ontvanger van levering van de goederen.
POD (sea freight) Loshaven Haven waar de goederen gelost worden.
POL Laadhaven Haven waar de goederen geladen worden
Project Cargo Project Cargo is een term die breed wordt gebruikt om de nationale en internationale transporten van zware, waardevolle of kritische (voor het project kritische) onderdelen te transporteren. Ook bekend onder Zwaar of breedte transport.
Reefer Reefer container/Temperatuur gecontroleerde container Een temperatuur geregelde container
Ro-Ro Roll on / Roll off Laden aan boord van een schip dmv eigen wielen, met óf zonder trekkende eenheid
SCM Supply Chain Management Het beheer van de stroom van goederen en diensten waarbij, vanaf de opslag en transport van de grondstoffen, de gehele productie, tot en met het eindproduct, de processen vanaf het startpunt tot gereed product onderling worden gemonitord en geoptimaliseerd om tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de uiteindelijke klan
SECA Sulphur Emissions Control Area Emissie controle gebieden voor shipping. Er zijn voor shipping specifieke emissie beperkingen binnen deze geografische gebieden. Shipping bedrijven in deze gebieden zijn verplicht om brandstof te gebruiken met lagere zwavel emissie dan de traditionele brandstof. De kosten van deze verplichte brandstof wordt aan de vrachtinkoper belast als een SECA-toeslag op de factuur.
Shipper Afzender Degene die de goederen verstuurd
Short sea Short sea Verscheping waarbij intercontinentale routes worden bevaren
SLA Service Level Agreement Overeenkomst over levertijden en andere zaken.
SSC Veiligheids toeslag Toeslag ten behoeve van veiligheidsgarantie
Stevedore Stevedore Degene die verantwoordelijk is voor het gebalanceerd laden en lossen van schepen
Stripping Stripping of container Lossen van een container
Stuffing Laden Laden van container
TEU Twintig voet container Een container met de afmeting van 20 voet wat gelijk staat aan
THC Terminal Handling Charge Kosten gemaakt op de container terminal
TMS-TA Transportation management system is een softwareapplicatie ter ondersteuning van de keten controle van operationele afdelingen en zijn mogelijk onderdeel van een productieplanning systeem
Transit harbour Doorvoerhaven Een doorvoerhaven vervoert de met zeeschepen aangevoerde goederen in kleinere schepen verder het binnenland in
ULD Unit Load Device Unit Load Device
VAL Waardevolle lading Goederen die ene hoge waarde vertegenwoordigen
W-M Gewicht/Afmetingen Gewicht en afmeting van de goederen
Wet bulk cargo Wet bulk cargo Losgestorte natte lading in bulk
WMS Warehouse management system is een softwareapplicatie ter ondersteuning en optimalisering van de warehouse functionaliteit en het distributie centrum management