Het is te allen tijde de verzender die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het verstrekken van de juiste informatie over, evenals de etikettering van de gevaarlijke goederen

 

1.4.2.1.1
De afzender van gevaarlijke goederen mag alleen leveren aan transportzendingen die voldoen aan de vereisten van ADR / RID. Volgens 1.4.1 moet de afzender met name:

  • Zorg voor de juiste classificatie volgens ADR / RID
  • Geef de vervoerder de juiste informatie en gegevens in traceerbare vorm, evenals de vereiste transportdocumenten met bijbehorende documenten (vergunningen, goedkeuringen, berichten, certificaten, enz.)
  • Gebruik alleen verpakkingen en tanks die zijn goedgekeurd en geschikt zijn voor het vervoer van de stoffen en geëtiketteerd zoals bepaald in ADR / RID
  • Voldoe aan de vereisten met betrekking tot verzend- en transportbeperkingen
  • Zorg ervoor dat zelfs lege tanks die niet zijn gereinigd en gasvrij zijn, evenals lege enz. Correct zijn geëtiketteerd en etiketten hebben Evenals die lege, niet gereinigde tanks zijn gesloten en zo strak alsof ze vol waren

Alle vervoersdocumenten die van toepassing zijn op de gevaarlijke goederen, moeten door de afzender en de vervoerder gedurende ten minste 3 maanden worden bewaard.

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!