Correcte etikettering van gevaarlijke goederen is de verantwoordelijkheid van de afzender, net zo belangrijk is de vereiste voor degelijke verpakking, zodat de gevaarlijke goederen bestand zijn tegen de belasting van een normaal transport en een ongeval.

Een juiste en aangepaste verpakking zorgt ervoor dat gevaarlijke goederen in goede staat aankomen. Alle goederen worden tijdens transport en behandeling tijdens laden, herladen of lossen onderworpen aan lading. De verpakking van gevaarlijke goederen moet daarom voldoen aan speciale eisen voor sterkte en duurzaamheid. Gevaarlijke goederen moeten zijn; gebouwd, getest en goedgekeurd. Bovendien moet de goedkeuringscode op de verpakking zelf worden afgedrukt.

Er zijn een aantal verschillende vereisten voor verpakking, gebaseerd op de eigenschappen van gevaarlijke goederen, toegestane hoeveelheden voor co-verpakking of vereisten voor dubbele verpakking.

De verpakkingsgroep laat ook zien of de gevaarlijke goederen vrijstellingen en vrijstellingen zijn van de bepalingen van de ADR.

 

De 3 verpakkingsgroepen:

  • Verpakkingsgroep 1: zeer gevaarlijke stof
  • Verpakkingsgroep 2: gemiddeld gevaarlijke stof
  • Verpakkingsgroep 3: minder gevaarlijke stof
     

Verpakking en gevarenklassen

Alle gevarenklassen krijgen een afzonderlijke verpakkingsgroep toegewezen,
behalve voor klassen: 1, 2, 5.2, 6.2 en 7,
daarnaast komen zelfontledende stoffen in klasse 4.1.
 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op