Ga terug Green leafs

Verhoging in toeslagen wegtransport en zeevracht

In de komende periode zal er een verhoging zijn in de toeslagen voor wegtransport (Maut) en zeevracht (ETS).

Ten eerste zal er een verhoging zijn in de tol voor de vrachtwagens in Duitsland (Maut), deze verandering zal van kracht zijn per 1 december. De verhoging van de Maut zal plaatsvinden omdat er in het toltarief ook rekening gehouden gaat worden met een speciale C02 belasting. Daarnaast zal de ETS ervoor zorgen dat schepen binnen Europa belast gaan worden voor hun CO2 uitstoot, dit proces zal in gang worden gezet vanaf januari 2024. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor de kosten die verbonden zijn aan zeevracht.

De Europese ETS is een emissiehandelsysteem dat in 2005 is opgezet om klimaatverandering tegen te gaan. Verschillende industrieën zijn al belast volgens dit systeem. De scheepvaart en logistiek zijn nu de volgende sectoren die volgen. Op dit moment belast de ETS alleen de CO2 emissies, de methaan en NOX uitstoot worden nog niet belast. De planning is dat deze equivalenten in 2026 aan de ETS zullen worden toegevoegd. De kosten voor ETS zullen voor 100% van toepassing zijn op de scheepvaart binnen en tussen de Europese havens. Er zal een een tarief van 50% gelden voor scheepvaart die vanuit buiten de EU de Europese havens in vaart.

Als gevolg van bovengenoemde emissieregels kan er mogelijk een verhoging in onze tarieven plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk om hierover transparant te zijn, en streven er naar om onze gewaardeerde klanten en partners op de hoogte te houden van elke verandering.

Mochten er op dit moment verdere vragen zijn over beide toeslagen dan helpen onze toegewijde klantenservice medewerkers of salesmanagers je graag.

Voor aanvullende informatie over de EU ETS kun je ook de website van de Europese Unie raadplegen:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en

Meer details over de Maut lees je hier:

https://www.collicare.nl/over-collicare/nieuws/nieuwe-vrachtwagentol-tarieven-met-co2-belasting