Ga terug Strike_Finland

Stakingen in Finland

Op woensdag 1 en donderdag 2 februari zal er een grootschalige politieke staking zijn in Finland. Deze staking is door de Finse vakbonden gepland. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier hinder van ondervonden en zal transport vertraging oplopen.

Tijdens de staking zullen verkeer, distributie, vrachtwagens, haven- en terminalactiviteiten, vrachtvervoer, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, evenals luchthavens (inclusief het personeel), tijdelijk stil komen te staan en vertraging oplopen.

Vele andere sectoren, waaronder subcontracting, zullen ook beïnvloed worden door de staking. Werkzaamheden die van belang zijn voor de gezondheid en veiligheid van de bevolking vallen buiten de stakingsactie.

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat onze services zo min mogelijk hinder van de staking gaan ondervinden. Transport zal zorgvuldig gepland worden rondom de stakingsdagen. Het is echter belangrijk om op te merken dat de politieke staking mogelijk een effect kan hebben op onze transittijden en kosten.

Mochten er vragen zijn over de situatie in Finland of over uw transport, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over de stakingen in Finland vind je hier.

Als er updates/nieuws beschikbaar is over de situatie in Finland, zullen wij dit nieuwsbericht bijwerken.