Ga terug Sea freight

Druk op de Europese transportmarkt

De Europese logistieke sector ondervindt grote veranderingen en wordt ook in het najaar van 2021 door veel verschillende factoren beïnvloed. We zullen ons moeten aanpassen aan een nieuwe vervoerssituatie, want het zal uiteindelijk gevolgen hebben voor klanten en consumenten. In dit nieuwsbericht beschrijven we een aantal factoren die invloed hebben op de transportmarkt.

Capaciteitsproblemen en grote vraag naar zeevracht

De gespannen Aziatische zeevrachtmarkt heeft nu ook gevolgen voor de zeevrachtmarkt in Europa. Schepen die shortsea diensten verrichten, worden verplaatst naar de markt waar de vraag en de prijzen het hoogst zijn. Doordat er capaciteit van Europa naar Azië wordt verplaats, komt nu ook de zeevracht dienstverlening in Europa onder druk te staan. Hierdoor worden zowel de prijzen als de capaciteit worden opgedreven. Om er zeker van te zijn dat we ruimte vinden voor je zeecontainer ladingen, verzoeken we je dringend om je boekingen zo vroeg mogelijk te maken.

Het tekort aan containers/materieel maakt elke transportopdracht uitdagender en tijdrovender om te organiseren. Alle operaties in de Europese havens nemen ook veel meer tijd in beslag dan normaal, omdat de havens overbelast zijn door de toename van de vraag. Ook is er door Brexit een groot gebrek aan personeel in de Britse havens. 

 

Nieuwe rustregels voor Europese vrachtwagenchauffeurs

De nieuwe regels regelen de wekelijkse rusttijd, en de manier waarop die wordt doorgebracht. De normale wekelijkse rusttijd en elke wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur die wordt genomen ter compensatie van eerdere bekorte wekelijkse rusttijden, mag niet in een voertuig worden doorgebracht. Deze rusttijd moet worden doorgebracht in geschikte accommodatie met voldoende slaap- en sanitaire voorzieningen. De regels gelden zowel voor het nationale als het internationale wegvervoer.

Als gevolg, zal er minder flexibiliteit zijn binnen het wegtransport. Ook de kosten en voorwaarden voor het wegvervoer binnen de Europese Unie zullen hierdoor beïnvloed worden.

Te kort aan capaciteit en chauffeurs

Voor beroepschauffeurs zijn de nieuwe regels positief. Maar het het leven van een vrachtwagenchauffeur wordt er ingewikkelder door. Onder andere hierdoor hebben sommige chauffeurs besloten om een beroep te kiezen. Dit draagt bij aan de grotere wordende kloof tussen de vraag en het aanbod op de Europese markt voor wegtransport.

De uiteindelijke resultaten van de nieuwe rustregels zijn nog niet zichtbaar. Maar we weten dat de markt zal moeten veranderen en zich zal moeten aanpassen. Detailhandelaren zullen op zoek gaan naar productiefaciliteiten in nieuwe gebieden en naar nieuwe manieren om hun goederen te vervoeren. Zij zullen kosten en berekeningen nodig hebben die zij kunnen vertrouwen, en betrouwbare transittijden om de verwachtingen van de klanten te beheren.

Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer