Ga terug Important information to all customers and relations about EU Mobility package

Belangrijke informatie over het EU-mobiliteitspakket

Het mobiliteitspakket is het nieuwe pakket EU-regels voor het wegvervoer.

Het mobiliteitspakket is verdeeld in drie onderdelen en in de periode 2017 - 2019 zijn er al onderdelen gelanceerd.

De regels van het mobiliteitspakket die gelden sinds 2020:

 • de werkgever moet de kosten voor de wekelijkse nachtrust van de chauffeurs dragen

 • twee korte rust weken moeten in de 3e week gecompenseerd worden;

 • chauffeurs moeten om de 4 weken terugkeren naar hun thuisland

 • de dagelijkse en wekelijkse rijtijd kan met een uur worden verlengd om thuis te kunnen komen voor de wekelijkse of dagelijkse rust

Met ingang van februari 2022 worden de volgende zaken gewijzigd die cruciaal zijn voor het wegtransport in Europa:

 • strengere regels voor cabotage;

 • wijziging van de arbeidstijdregeling voor chauffeurs;

 • invoering van een vergunning en een tachograaf in bestelwagens;

 • verplichting om vrachtwagens elke acht weken terug te brengen naar het hoofdkantoor van het bedrijf;

 • terugkeer van de bestuurder naar het thuisland is om de 4 weken verplicht;

 • de salarissen van chauffeurs voor cabotage en rijden in derde landen zijn gelijk aan het niveau van het land waar het vervoer plaatsvindt;

 • aanscherping van de regels voor "postbedrijven";

 • handmatige registratie van alle vrachtwagens die in Europa de grens passeren;

Vanaf 2023 wordt een digitale tachograaf met GPS in alle voertuigen ingevoerd.

 

Neveneffecten

Verwachte neveneffecten van het nieuwe EU-Mobiliteitspakket zijn:

 • voor transportbedrijven die in West-Europa actief zijn, zal het interessanter zijn om een basis in West- of Centraal-Europa te hebben dan in de Baltische staten of Zuidoost-Europa;

 • het chauffeurstekort zal naar verwachting toenemen als gevolg van een lagere productiviteit van de huidige chauffeurs;

 • een hogere beloning voor niet-werkdagen zal het werken op gelijke dagen per jaar demotiveren, dit zou kunnen leiden tot een lagere productiviteit per bestuurder en dus tot de noodzaak meer bestuurders in dienst te nemen om hetzelfde aantal vrachtwagens voltijds in bedrijf te houden;

 • het tekort aan vrachtwagens in West-Europa zal toenemen als gevolg van de eisen over terugkeer naar huis (meer vrachtwagens die van en naar het thuisland rijden);

 • de dagvergoeding voor chauffeurs zal worden vervangen door een hoger salaris. Dit betekent dat 65% van het salaris zal worden belast & sociaal belast na de invoering van het mobiliteitspakket. Voor transportbedrijven betekent dit een stijging van de loonkosten voor chauffeurs met 24%.;

Deze neveneffecten zullen ook onze klanten beïnvloeden. Naar verwachting

 • lagere productiviteit voor alle bestuurders zal de capaciteit op de markt verder opdrijven - ook dit zal de kosten doen stijgen en langere doorlooptijden opleveren;

 • boekingen moeten nog vroeger worden gedaan;

 • wij raden zee- of spoorvracht aan waar mogelijk;

Doel van de nieuwe regels is de werk- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs te reguleren en gelijke toegang tot het beroep en de lokale markten te bieden. Dankzij de nieuwe regels zal een internationale vrachtwagenchauffeur recht hebben op een betere vergoeding voor zakenreizen, vooral wanneer de lonen op de markt in het land van levering hoger liggen dan in het land van herkomst van de chauffeur.

Cabotage zal ook worden gereguleerd zodat chauffeurs uit EU-landen met hogere lonen geen concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van chauffeurs uit landen met lagere lonen.

Voor logistieke en transportbedrijven zullen de nieuwe regels structurele veranderingen met zich meebrengen. Kleine en middelgrote vervoerders uit Oost-Europa zullen zich hoogstwaarschijnlijk opnieuw concentreren op de binnenlandse markten, aangezien de financiële kosten voor het vervoer van goederen naar andere EU-landen onrendabel zullen zijn. In West-Europa worden daarom capaciteitstekorten verwacht, terwijl in Oost-Europa overcapaciteit wordt verwacht.

Voor meer feiten en ontwikkelingen, klik hier; https://www.iru.org/who-we-are/where-we-work/europe/european-commission-mobility-package