Ga terug @work

Tijden van verandering

Directeur Nederland, Frits Potze, deelt zijn gedachten over hoe de wereld verandert en hoe deze veranderingen de logistiek beïnvloeden.
 

Publieke opinie over de voedsel, diervoeding & gezondheid sectoren
Ten gevolge van de COVID-19 crisis heeft, de ons bekende wereld, een verandering ondergaan.
Terwijl de economie werd geraakt moesten vele bedrijven een heroverweging maken over hoe ze het best de toekomst tegemoet zouden kunnen treden, sommige bedrijven moesten zich zelfs (tijdelijk) een compleet nieuw bedrijfsmodel aanmeten.
Veel zaken die we normaal vonden kwamen naar boven drijven en werden ineens top prioriteit.
Voedsel en gezondheid kwamen nog meer dan voorheen naar voren als de belangrijkste factoren voor onze gemeenschap. Wanneer er een bedreiging heerst wordt dit eens te meer duidelijk.
Onverwachte tekorten kwamen aan het licht (vb: wc-papier en mondkapjes) De vraag naar deze producten steeg daarom enorm.
Wij zijn er trots op dat wij ook konden bijdragen aan het in stand houden van de logistieke keten van deze essentiële producten

Afname van de vraag naar XXL warehouses
De terugval van het handelsvolume raakt de Rotterdamse haven, met een afgenomen volume van minstens 15% is dit een behoorlijke terugval.
Lagere handelsvolumes zullen ook een negatief effect hebben op de groeiende vraag naar grotere warehouses in onze logistieke “hotspots” in Nederland
Als gevolg zullen ontwikkelingen voor nieuwe XXL warehouses voorlopig deels of volledig vertragen of zelfs uitblijven.

Grote toename van internet bestedingen
Vanaf het begin van de Corona-crisis is er een toename van meer dan 40% merkbaar bij het online winkelen.
Deze verandering zal de reeds aanwezige verschuiving van een stenen pand in het stadsgezicht naar het online platform merkbaar doen versnellen.
Als gevolg daarvan zal de afname van fysieke winkels aanhouden, deze trend lijkt onomkeerbaar.
Winkels die een goede balans kunnen vinden tussen het online aanbod en de fysieke winkel zullen, volgens de experts, deze verandering wel overleven.

Persoonlijke update van het ColliCare personeel
Wij zijn blij dat geen van onze medewerkers persoonlijk is getroffen door het virus.
Iedereen is nog in goede gezondheid evenals de naaste familieleden.
Sinds 1 juni proberen we de vaart er weer in te krijgen door weer met volledige bezetting op de kantoren aanwezig te zijn, uiteraard nemen we daarbij de Corona maatregelen in acht. #blijfgezond
 
De economische ontwikkelingen tijdens en na-Corona
Langzaam maar zeker worden de Corona maatregelen versoepelt, tenminste zolang er geen nieuwe uitbraken komen.
Veel sectoren en bedrijven hebben hun bedrijfsmodellen aangepast en de medewerkers proberen zich nu aan de nieuwe situatie aan te passen.
De meeste analisten verwachten een U vormig herstel wat vooral inhoudt dat het herstel lang zal gaan duren.
Werkloosheidscijfers stijgen snel en de overheid probeert de economie op grote schaal te ondersteunen.
Wie er uiteindelijk opdraait voor die rekening blijft een punt van discussie.

Meer vraag naar Sneltransport
April en mei kenmerkten zich door een enorme piek in “Express transport” aanvragen vanuit de Benelux naar de Scandinavische landen.
Vanwege een structureel laag voorraad niveau met daarbovenop de Corona crisis kon de productie de toegenomen vraag nauwelijks bijhouden.
Producten konden niet tijdig worden geproduceerd vanwege een fabriekssluiting of vanwege het tijdelijk afgenomen personeelsbestand in de fabriek. Contracten en tijdige leveringen kwamen in gevaar.
Een toename van het aantal snel-transporten van 180% in april en 150% in mei waren het gevolg.
Flexibiliteit en snelheid waren cruciaal en zorgden toch nog voor tijdige leveringen en tevreden klanten.
Wij zijn blij dat wij voor onze klanten de tijdige leveringen alsnog hebben kunnen realiseren zonder daarbij de keten te verstoren.