logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Persoonsgegevens

Hoe ColliCare uw persoonsgegevens behandelt


Deze privacyverklaring gaat over hoe de ColliCare Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De privacyverklaring omvat de gehele ColliCare Group, die de bedrijven/afdelingen omvat in alle landen waarin wij opereren.

Wanneer ColliCare op de webpagina‘s doorlinkt naar externe bedrijven/diensten, eindigt onze privacyverantwoordelijkheid wanneer u naar de externe website gaat. We delen geen persoonsgegevens en we hebben ook geen toegang tot en verwerken geen persoonsgegevens die op externe websites worden opgegeven, tenzij anders aangegeven in deze verklaring. 
Laatst gewijzigd: 2018-05-22 10:48

1. Verwerkingsverantwoordelijk

2. Doel van de verwerking

3. Wat is de rechtsgrondslag?

4. Welke gegevens worden verwerkt?

5. Waar worden de gegevens verzameld?

6. Is het verstrekken van gegevens vrijwillig?

7. Worden de gegevens aan derden verstrekt?

8. Hoe worden gegevens gewist en gearchiveerd?

9. Welke rechten heeft de betrokkene en welke nationale wetgeving is van toepassing?

10. Hoe worden de gegevens beveiligd?

11. Contact information

12. Klachten

13. Wijzigingen in de verklaring

Meer informatie over de AVG en de gevolgen van de nieuwe regels vindt u hier:


We willen goed voor u zorgen. Als u vragen heeft over uw privacyverklaring, willen wij graag van u horen.

Mail:  privacy_policy@collicare.com
Tel.: +47 69 20 95 00